Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Det er alltid noen hjemme

Mindre enn 2 timer per dag

Mellom 2 og 5 timer per dag

Mer enn 5 timer per dag